BOLINDER MUNKTELL - 1959 bensin
 
http://www.rogerjohnsson.se/