Tillbaka

Brott som begåtts i Hökhult

 

Tidpunkt: 19 sept 1804
Brott: Mord
Text: 1803-12-12 fanns å Hökhults Södergårds soldattorp, under dess logladas västra golv
död, nedgrävd, mördade hovjunkaren välborne Herman Christian Tigerschiöld, känd för en särdeles levnad (...)

1804-09-19 Avlivades på Komstads avrättningsplats f.d. soldaten för Hökhult Södergård Nils Andersson Hick samt dess hustru Sophia Jonadotter.
Bägge för att i deras hus å hovjunkaren herr Herman Tigerschiöld år 1803 förövat mord.
Nils Hick född 1774-07-09, halshöggs och steglades i dess 31:a år.
Sophia Jonadotter, född 1781, miste högra handen, halshöggs och brändes på bål i dess 23:e år.
Källa: Fröderyd C:3 (notisen om Tigerschiölds död är mycket lång)
Hökhult ligger i Fröderyds sn.

Hicks föräldrar är soldaten Anders Nilsson Lönbom, f. 1743, och hans hustru Maria Gabrielsdotter, f. 1740 i Skepperstads sn.
Hick född som tvillingbarn i Angseboda, Fröderyd sn, tvillingsystern heter Annika. Lönbom avlider 1826-03-31 i Fröderyds fattigstuga.
Gabrielsdotter avlider 1806-06-12 i Ekeberg, Fröderyd sn.

Källa: Fröderyds A- och C-volymer.

 

På Hökhult Södergård bodde i backstuga eller litet torp, soldaten för Hökhult Södergård, Nils Andersson Hick samt hans maka Sofia Jonasdotter. Hick var hemkommen och på väg till Stockholm med Hofjunkaren Herman Tigerschiöld, hos vilken Hick var Kalfaktor. På natten mördade Sofia och Hick honom för de trodde att han hade pengar. Sen flydde de till Danmark. Efter ett par år längta-de de hem och besökte en logdans där de blev igenkända och tagna av lands-fiskalen. De fick sitta på fängelset i Komsta Sävsjö i väntan på rättegången. De avrättades på Komsta galgbacke (de sista som där avrättades). Nils Hick född 1774 halshöggs och steglades i dess 31 år. Sofia Jonasdotter född 1781 miste högra handen, halshöggs och brändes på bål i dess 23 år.
I husförhörslängden står:
Lisa Hick dotter född 1799, inflyttad 1802 från Hultsjö, utflyttad till Slageryd 1804. (furti damnata) tjuvaktighet (böter för tjuvaktighet).
Lisas far var Nils Hick.
(änka Kajsa Johansdotter född 1748 utfattig, dog 1809, var antagligen Lisas farmor)
Febr. den 10 uttogs lysningssedel av tjänstedrängen och blivande torparen Håkan Jonsson från Lilla Brånskog, Ramkvilla s:n samt pigan Lisa Nilsdotter i Hökhult Andersgård tjänande, utan föräldrar (avl soldaten Hicks dotter) och förmyndare samt anhöriga.

Nämnas kan att det även skrevs ett skillingtryck om Hick å Soffi.  

OLIKA BERÄTTELSER OM HICK OCH SOFFI.
Hick och hans hustru tog livet av en Hofjunkare Tigersköld som Hick var i tjänst hos. Han skulle ligga över natten hos dem för att nästa dag fortsätta till Stockholm. De trodde att han hade pengar. När han sov hällde de smällt flott i halsen på honom. Hick tvekade, då sa Soffi:  ”Om du inte gör av med honom så gör vi av med dig”.

JON KARLSSONS VERSION AV HÄNDELSEN.
Hick var gift med Hedda? Hon hade dödat sin första man genom att slå en spik i huvudet på honom. En jude fick ligga i lagårn över natten. De trodde han hade pengar. Hon sa till Hick: ”Gå ut och tag med dig besmannen och tigg pengar av honom. Får du inga så slå ihjäl honom och gör du inte som jag säger så slår jag ihjäl dig, för det gjorde jag med min första man.” Han slog ihjäl knallen och grävde ner honom i en fårkätte.
Vid rättegången erkände Hedda att hon dödat sin första man. Hicks efterlämnade en dotter.
Troligen kom Hedda eller Soffi från Hultsjö.